artwork ●

Neçə növ interyer üslubları var?

Çox sayda interyer dizayn tərzi var. Hər birinin özünəməxsus konseptual çərçivələri və qaydaları var. Bu, yalnız daxili dizaynla deyil, həm də onun daşıdığı fikir və ruh üçün də aiddir.

İnteryerdə işıqlanma

İnteryerdə işıqlanma ən əsas yer tutur. Bekləki düzgün işıqlandırılmamış interyer olduğundan daha balaca (sıx) görünə bilər vəya əksinə.